RECENSION ORGELFORUM BACH CAHMAN TRIBUKAIT. BENGT TRIBUKAIT PLAYS THE 1730 CAHMAN ORGAN AT DROTTNINGHOLM (SWEDEN) MUSICA REDIVIVA MRCD 009, 2002

Tjusningen med orgelmusik är ju delvis upplevelsen av kyrkorummet, men vi måste också glädjas åt att ljudteknikens framsteg gör fåtöljlyssnandet allt njutbarare (vilket ju gäller alla musikgenrer). Denna Bach-skiva av internationell klass hyllar Cahmans orgel i Drottningholms Slottskapell. Instrumentet som är från 1730, restaurerades av A. Magnusson 1974 och Mats Arvidsson 1994-95 (denna gång med en positivorgel av Cahman i Köpenhamns musikmuseum som förebild). Pipverket är i original och inspelningen återger med rymd och klarhet det lilla instrumentets enastående spännvidd mellan briljant och intimt. Bengt Tribukait Bachurval omfattar såväl virtuosa toccator (BWV 911, 912), F-dur pastoralen som koralbearbetningar (Ach was soll ich Sunder machen BWV 770, Vor deine Thron BWV 668) och tre satser ur Die Kunst der Fuge. Måtte Bengt Tribukait fa spela hela det sistnmnda verket i Leufstabruk! Denna interpet spelar med subtilaste artikulation och agogik och är uppenbarligen mer intresserad av Bach än sig själv… Musica Redivivas kammar-Cahman är en produktion med snille och smak. Läckra bilder pryder det i sann internationalistisk 1700-talsanda fyrspråkiga texthäftet: engelska, tyska, japanska och konstgjorda interlingua (jo, man fattar).                                                                                                                      Annika Lisshagen