Konsert, Stockholm

18 December 2022
16.00
Västerledskyrkan
Traditionsenlig julkonsert med bl a Hilding Rosenbergs ”Den heliga natten”
Västerledskyrkans körer
Stockholms Bachsällskap
Katarina Bengtsson-Dennis, konsertmästare
Bengt Tribukait, orgel
Fredrik Zander, dirigent