kalender

Konsert, Hägersten

Uppenbarelsekyrkan

Rossini: Petite Messe Solennelle

Hägerstens kyrkokör
Åsa Jäger, sopran
Ingrid Tobiasson, alt
NN, tenor
Jeremy Carpenter, bas
NN, piano
Bengt Tribukait, konstharmonium
Martin Blomquist, dirigentArkiv