kalender

Konsert, Stockholm

Västerledskyrkan

Bach: Juloratoriet, del 1, 2, 3 och 6

Lisa Carlioth, sopran
Anna Sander, alt
Conny Thimander, tenor,
Håkan Ekenäs, bas
Västerledskyrkans körer
Stockholms Bachsällskap
Bengt Tribukait, orgel
Lina Söderholz Florén, konsertmästare
Fredrik Zander, dirigentArkiv