kalender

Konsert, Stockholm

Sofia kyrka

Musik av Bach

Sofia kammarorkester
Kör och solister
Bengt Tribukait, orgel och piano
Arne Johansson, dirigentArkiv