kalender

Konsert, Järfälla

Viksjö kyrka

Sommarsånger av bl a Stenhammar
Missa Christo av Remback

Viksjö Motettkör
Lars-Erik Lindskog, tenor
Bengt Tribukait, orgel och piano
Johan Kyllmar, cello
Johnny Rönnlund, slagverk
Eva-Karin Remback, dirigentArkiv