kalender

Konsert, Stockholm

Tyska Kyrkan

Haga motettkör
Michael Dierks, dirigent
Bengt Tribukait, orgel

Musik av bl a BachArkiv