kalender

Musikgudstjänst, Lovö

Lovö kyrka

Musik: Vivaldis Gloria
Kör, orgel och instrumentalister.
Dirrigent: Leif Asp 


Arkiv